Stickproppar och sladduttag (skarv- och apparatuttag) blir så småningom slitna och behöver ses över eller bytas.

Att dra i sladden för att ta stickproppen ur vägguttaget är en farlig ovana. Det kan medföra att ledarna släpper från sina fästskruvar eller slits av. Nya elapparater och armaturer har i regel stickproppen fastgjuten på sladden.

Ojordade stickproppar

Stickproppar klass 0 passar bara i ojordade vägguttag. Stickproppar klass I och II passar både i skyddsjordade och ojordade vägguttag. De platta klass II-stickpropparna kallas ibland även ”Europastickpropp”.

Jordade stickproppar

Jordade apparatuttag 

 

Använd alltid petskyddade uttag som minskar risken för barnolycksfall.

Jordade skarvuttag 

 

Ojordade skarvuttag

Ta för vana att kontrollera alla sladdar och stickproppar före varje användning.