Visselblåsning

För anställda och externa parter

Hos Nordelektro ska vi följa vår Nordelektro Codex och leva som vi lär. Om du märker att det inte efterlevs hoppas vi att du säger till. Som anställd på Nordelektro ser vi gärna att du i första hand tar upp frågorna med din chef eller din chefs chef.

Om du av någon anledning känner att du inte kan det, eller om du, som icke anställd hos Nordelektro, upplever att vi inte följer våra värderingar finns det möjlighet att anmäla det genom detta formulär.

Visselblåsning är en kanal för rapportering av allvarliga misstankar om otillåtet beteende. Vi är måna om att identifiera oegentligheter i vår verksamhet. Detta kan röra sig om sexuella trakasserier, bedrägeri och korruption, diskriminering och brott mot miljön och mänskliga rättigheter. Rapporteringen ska göras med ärligt uppsåt.

Här kan du rapportera beteenden eller annan information som strider mot vår uppförandekod och våra värderingar eller påkalla andra omständigheter som du anser bör utredas.

När du anmäler genom detta formulär garanteras du full anonymitet om du önskar det.

Informationen som skickas via formuläret går till vårt externa Visselblåsar-team och kan endast läsas av dessa. Om du väljer att inte ange vem du är kommer du att vara helt anonym, även för mottagaren. Märk dock att för att du ska kunna bli kontaktad måste du lämna uppgifter om hur du kan bli kontaktad.

Scroll to Top