Guider & Tips

Utlöst jordfelsbrytare

By januari 23, 2020 No Comments

När en jordfelsbrytare har löst ut så är troligen hela huset utan ström – grips inte av panik då detta troligen inte är något farligt. Ofta är det en maskin eller annan elektrisk produkt som man just då använder; ta ut sladden från uttaget och gör enligt nedan.

  1. Prova slå till jordfelsbrytaren. Om den inte löser ut igen kan detta tyda på en tillfällig störning som är orsakad av något tillfällig maskin.
  2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag finns ett bestående fel, gör då följande.
  3. Skruva ut alla säkringar (ej huvudsäkringar) och eller vippa ner samtliga säkringarna.
  4. Slå på jordfelsbrytaren och ifall den löser ut då, ring oss direkt på 090-18 65 50. Då måste nämligen en elektriker åtgärda felet.
  5. Om den inte löser ut, börja skruva/vippa upp säkring per säkring. Vänta en stund mellan varje säkring (inte om det är en motorgrupp för då måste alla säkringar in samtidigt – annars löser motorskyddet).
  6. När jordfelsbrytaren löser ut igen, skruvar ni ut den eller de säkringar som gjorde att jordfelsbrytaren löste ut.
  7. Nu har du lokaliserat felet till en bestämd grupp. Fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna enheter som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren på nytt löser ut finns felet i den fasta installationen eller i någon annan fast ansluten apparat. Kontakta Eltjänst på 090-18 65 50 för kontroll och åtgärd.
  8. Om jordfelsbrytaren ej löser ut efter utdrag av stickproppar, anslut en apparat i taget tills att jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Kontakta oss då för kontroll av denna apparat.
  9. Om jordfelsbrytaren löser ut med jämna mellanrum bör du kontakta oss på Eltjänst för kontroll av anläggningen.

Leave a Reply