Guider & Tips

Trasig huvudsäkring

By januari 23, 2020 No Comments

Vissa lampor tänds när man startar en spisplatta eller vid tändning av lampor fungerar dessa inte alls medan andra går på halvfart. Det kan vara svårt att se någon logik i felen.

Vid elmätaren sitter en huvudbrytare – slå av den. Allt som är elanslutet i fastigheten/lägenheten slocknar. Bredvid huvudbrytaren sitter tre stycken säkringar/elproppar, som är dina huvudsäkringar. Kolla om någon av dessa är trasiga – detta ser du på att metallpärlan baktill på säkringen är borta. Men det kan också hända att den sitter kvar trots att säkringen är trasig. Byt då för säkerhets skull ut alla tre säkringarna mot nya. Var noggrann med att ersätta dem med sådana av samma värden vilket finns angivet på säkringarna. När du bytt ut alla säkringar och dragit åt säkringshållaren, slå till huvudströmbrytaren.

Någon av säkringarna kan vara extremt varma så att ni kan bränna er, var därför försiktig. Med litet tur har du nu åtgärdat felet. Skulle felet kvarstå har någon av säkringarna gått på nytt. Kontakta då oss på Eltjänst på telefon 090-18 65 50 för att få hjälp. Om du har identifierat en trasig säkring och den är varm så har den förmodligen gått sönder av överbelastning. Om den är sval så har den sannolikt gått sönder av ålderdom eller kortslutning.

Färgkod för olika säkringsstorlekar
Grön = 6 A
Röd = 10 A
Grå = 16 A
Blå = 20 A
Gul = 25 A
Svart = 35 A
Vit = 50 A

Leave a Reply