Guider & Tips

Säkringar som löser ut

By januari 23, 2020 No Comments

Har du problem med säkringar som löser ut? Ifall du har gängsäkringar, det vill säga den äldre modellen med en pärla i bakändan så kan en trasig säkring bero på två saker – antingen överbelastning av säkringen eller kortslutning (elektriskt fel bakom säkringen).

Byt till en hel säkring. Känn efter om den utbytta säkringen är varm eller sval. Om den är så pass varm att du knappt kan hålla i den är orsaken överbelastning. Om den är sval är det sannolikt kortslutning som ligger bakom felet. Om orsaken är överbelastning – se efter vilka elanslutna enheter som ligger på denna säkring och hur du använder dem. Apparater för uppvärmning drar till exempel mycket ström. Ett sätt att lösa problemet är att undvika att använda många elektriska apparater samtidigt över samma säkring. Det bästa är att låta en fackman se över ditt elsystem och föreslå ändringar. Skulle orsaken vara kortslutning ska du börja med att slå av huvudströmmen – dra ur alla stickproppar i den aktuella gruppen och sedan slå till strömmen igen. Om säkringen nu håller ligger förmodligen felet i någon av de apparater som varit anslutna. Koppla in dem en efter en med ett intervall så kan du se vilken apparat det är som löser ut säkringen. Om säkringen återigen går fast alla kontakter är urdragna ligger felet förmodligen i den fasta installationen. Kontakta då en fackman för hjälp.

Leave a Reply